DAHA ÖNCEKİ ALIŞ NOKTASI BELİRLEDİĞİMİZ 22.00 NİHAYET GELDİ. BURADAN 65.00 HEDEFİ GÖRÜLEBİLİR.

22.00 FINALLY ARRIVED, WHICH WE SET EARLIER PURCHASE POINT. GOAL 65.00 CAN BE VIEWED HERE.

AMC ALIŞ 22.25  HEDEF 29.00-39.00 39.00 GEÇİLİRSE  65.00 

AMC BUY 22.25  TARGET 29.00-39.00 UP  TARGET 65.00

ANA DESTEK 22.00

MAIN SUPPORT 22.00

STOPLOSS 21.00

STOPLOSS 21.00

YATIRIM TAVSİYES DEĞİLDİR. TEKNİK BİLGİDİR.

INVESTMENT IS NOT RECOMMENDED. TECHNICAL INFORMATION.