carrefour tl de 110,00 tl ana desteği olmuş durumda. Yukarı hareketlerde 147.00-167.00-190.00 tl hedef görülüyor. Dolar bazı uzun vadede 11.00 usd hedef görülmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir. Teknik bilgidir.

 

 

Enflasyonist ortamda marketler cirolarını arttırmaya devam ediyor. İncelediğimizde CRFSA Carrefoursa Migrostan sonra gelen en büyük marketlerden birisi. Özkaynağının eksi görünmesi şirkete olumsuz yansıyor fakat. Dip notları incelediğinizde Maddi duran varlıklardan amortisman düşülmüş olduğundan Özsermeyesi eksi görülmektedir. Aksine Maddi Duran varlıklarını tam olarak değerleme yapmadığı Maddi Duran Varlıkların Sigorta değerinden belli olmaktadır. Maddi Duran Varlıkların Sigorta Değeri : Dip notlarda görüldüğü üzere 31 Mart 2023 itibarıyla maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta tutarı   4,100.000  TL ’dir (31 Aralık 2022: 3.106.272 TL). 31 Mart 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde ipotek bulunmamaktadır. Dolayısı ile Sigorta Değerinden hesaplandığında Özkaynağının eksi olmadığı anlaşılmaktadır. Normal olarak hesaplandığında maddi duran varlıkların sigorta değerinin 3 katı olması gerekli. Çünkü sigorta değerleri normal değerlerin 3 te biri olarak değerlendirilmektedir. Yani CRFSA nın şuanki ÖZSERMEYE ‘si 8 milyar TL civarına olması gerekiyordu.Diğer taraftan BIZIM TOPTAN’ ı ele alırsak marketlerde ucuz kalmış konumdadır. MIGROS ile eşdeğer konumda olan CRFSA değerleme yapıldığında MIGROS’a oranla piyasa değeri olarak 6 da biri değerde işlem görmektedir. YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. TEMEL BİLGİDİR…